A project to establish a broad network of small scale fisherfolk with a common policy agenda and a strong focus on IUUF measures. This project is implemented in partnership with Oceans5.

Th eproject developed a common policy agenda for sustainable fisheries known as the "10-Point Blue Agenda for Sustainable Fisheries". The 10 points are:

1. Itakda ang tenurial security ng municipal waters

2. Maglaan ng programa para social protection ng mga mangingisda

3. Palakasin ang pamamahala ng mgamangingisda sa pangisdaan

4. Pagtibayin ang monitoring, control and surveillance mechanisms sa pangisdaan

5. Palakasin ang kakayanan ng mga kababaihang mangingisda sapangangalaga ng karagatan at ng pamilyang mangingisda

6. Palakasin ang ekonomiya at sustainable finance mechanisms para sa mga mangingisda

7. Patatagin ang climate and disaster resilience ng mga komunidad sa isla at baybayin

8. Rumesponde sa epekto ng COVID-19 pandemic sa pangisdaan

9. Proteksyon sa displacement dulot ng coastal development (reclamation, seabed quarrying, offshore mining, etc.)

10. Proteksyon sa displacement dulot ng coastal development (reclamation, seabed quarrying, offshore mining, etc.)

 

Read more: https://www.oceans5.org/project/building-a-national-alliance-of-fishers-for-policy-advocacy-on-sustainable-fisheries-and-livelihoods/